Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Menu rwd

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

PRACOWNICY:

Kierownik Referatu
Marek Bąbolski
,  tel. 22 782 88 16, pok. 61 II piętro;

Inspektor ds. rozliczania inwestycji
Barbara Jakubowska
, tel. 22 782 88 18, pok. 60 II piętro

Podinspektor ds. przygotowania inwestycji
Iwona Domańska
, tel. 22 782 88 18, pok. 60 II piętro

Inspektor nadzoru budowlanego
Paweł Osiński,
tel. 22 782 88 17, pok. 42 II piętro

Inspektor ds. zamówień publicznych
Robert Piekarzewski
, tel. 22 782 88 17, pok. 42 II piętro

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich
Elżbieta Czaplak,
tel. 22 782 88 17, pok. 42 II piętro

Inspektor ds. przygotowania inwestycji
Monika Głębocka - Sulima
, tel. 22 782 88 19, pok. 59 II piętro

Podinspektor ds. drogownictwa
Tomasz Królak
, tel. 22 782 88 19, pok. 59 II piętro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZE:

formularze wniosków i kart usług Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji - KLIKNIJ TUTAJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKRES DZIAŁAŃ - KLIKNIJ TUTAJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------