Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego

Menu rwd

Referat Spraw Obywatelskich; Urząd Stanu Cywilnego

PRACOWNICY:

Kierownik Referatu, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Magdalena Kawałowska, tel. 22 782 88 32, pok. 20 - parter
Zastępca Kierownika USC Rafał Karpiński, tel. 22 782 88 21, pok. 53 - II piętro

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Marzena Wrocławska
, tel. 22 782 88 32, pok. 20 - parter; usc@serock.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZE:

formularze wniosków i kart usług Referatu Spraw Obywatelskich - KLIKNIJ TUTAJ

formularze wniosków i kart Urzędu Stanu Cywilnego - KLIKNIJ TUTAJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKRES DZIAŁAŃ - KLIKNIJ TUTAJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

akcje społeczne: