Rotator zdjęć

Główna treść strony Fundacja NOVA

  • -

Dane Fundacji

Fundacja NOVA
ul. Tony Halika 4/2
05-140 Serock

www.fundacjanova.pl
www.facebook.com/fundacjanova
biuro@fundacjanova.pl

Prezes Fundacji   - Roman Wiśniewski   tel. kom.  669 371 570 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
KRS  XIV Wydział Gospodarczy

KRS :                    0000567357
REGON :                362079736
NIP :                     5361919891

Bank PKO BP
nr konta : 15 1020 1026 0000 1002 0260 1037

SWIT : BPKOPLPW
IBAN :  PL 15 1020 1026 0000 1002 0260 1037

 

O NAS :
Zamierzamy podejmować nurtujące społeczeństwo problemy. Zwracamy szczególną uwagę na sprawy społeczne związane z poprawą jakości życia oraz rozwojem przedsiębiorczości. Ważne miejsce naszego planu zajmie edukacja młodzieży i program aktywizacji seniorów. Widzimy potrzebę rozwoju usług turystycznych i projektów kulturalnych jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy regionu. Zależy nam bardzo, aby Fundacja NOVA była blisko ludzi i dla ludzi. Swoje cele chcemy wdrażać m.in. dzięki idei i organizacji wolontariatu

  • -

Prezes Fundacji   - Roman Wiśniewski