Rotator zdjęć

Główna treść strony Serocka Akademia Seniora

O nas

Serocka Akademia Seniora, powołana z inicjatywy serockich seniorów, rozpoczęła działalność z dniem 2 lipca 2015 r. w miejsce filii Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Naszą misją jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz szeroko pojęta poprawa jakości życia seniorów w naszej gminie.
Główne cele to poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, popularyzacja zdrowego stylu życia, ułatwianie dostępu do kultury oraz aktywizacja społeczna i integracja seniorów.

W Akademii kultywujemy postawy patriotyczne, dbamy o zachowanie tradycji i lokalnych zwyczajów.

Cele te realizujemy przez następujące działania:
- prowadzenie wykładów o różnorodnej tematyce z historii, prawa, psychologii i medycyny oraz innych dziedzin wiedzy,
- różne zajęcia fakultatywne takie np. jak: nauka angielskiego, zajęcia komputerowe i warsztaty pamięci
- zajęcia ruchowe – gimnastyka i inne aktywności
- organizowanie wyjazdów do teatrów, muzeów, zwiedzanie zabytków itp.
- organizowanie spotkań okolicznościowych i integracyjnych

Każdy znajdzie tu coś interesującego, spędzi twórczo wolny czas, wzbogaci swoją osobowość, nawiąże przyjaźnie. 

Zarząd:

Mirosława Sujkowska - prezes zarządu
Teresa Dąbrowska– wiceprezes
Danuta Korbuszewska – skarbnik
Lidia Dąbrowska –sekretarz
Krystyna Jankowska – członek

Kontakt:
e-mail: sas2015@wp.pl
tel. 504 128 229
519 653 543

KRS: 0000565519
NIP: 5361919833
Regon: 361955179

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Legionowie nr  19 8013 0006 2007 0018 9284 0001

Adres:
Serocka Akademia Seniora
ul. Pułtuska 35
05-140 Serock

www.serockaakademia.pl