Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

W dniu 24.02.2015 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Serock, odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów na temat sposobu zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Serocku położonych wzdłuż drogi krajowej nr 62 i obwodnicy miasta. Łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod inwestycje wynosi ok. 75 ha.

Spotkanie miało na celu przedstawienie właścicielom działek potencjału inwestycyjnego jaki posiadają  ich grunty w związku z uchwaleniem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock.

Prezentacja możliwości zagospodarowania gruntów w Serocku oparta została na przykładzie terenów przeznaczonych pod inwestycje położonych w miejscowości Dębe w rejonie składowiska odpadów komunalnych. Korzystne położenie komunikacyjne (tereny zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 62 i drogi wojewódzkiej nr 632) oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyczyniło się do zainteresowania tymi terenami przez firmy, które przeniosły tutaj swoją działalność.

Obecni na spotkaniu właściciele działek nie przedstawili konkretnych planów inwestycyjnych związanych ze swoimi działkami, część osób zadeklarowała chęć sprzedaży, co okazało się dotychczas niemożliwe, z uwagi na brak potencjalnych inwestorów.

Aby umożliwić zagospodarowanie terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne, gmina podejmie  działania mające na celu znalezienie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanej pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny i/lub zabudowę usługową, jak również pod obsługę samochodów oraz stacje paliw. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej w Serocku prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w celu uzyskania dodatkowych informacji pod nr tel. 22 782 88 26.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w aktywne tworzenie strefy gospodarczej w Serocku.

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.