Rotator zdjęć

Główna treść strony Fundacja Suwak

  • -

Aktywizujemy społecznie oraz obywatelsko mieszkańców wsi, budujemy wzajemne zaufanie oraz więzi lokalne pomiędzy państwem a społeczeństwem. Rozwijamy i umacniamy demokrację, wolność  i prawa człowieka. Promujemy zrównoważony rozwój miast i wsi. Szerzymy wiedzę na temat różnych kultur społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i wielokulturowego. Umacniamy struktury społeczeństwa obywatelskiego.
Wyrównujemy szanse Kobiet i Mężczyzn na wszelkich płaszczyznach.
Poprawiamy pozycję społeczną kobiet oraz rozwiązujemy problemy związane z tematyką równości płci.
Zapobiegamy marginalizowaniu kogokolwiek (ze względu na płeć, stan majątkowy, kondycję fizyczną, kolor skóry), dyskryminacji, homofobii, nietolerancji, rasizmowi i wszelkim formom wykluczenia.
Pomagamy zwierzętom Działając na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.
Promujemy ekologię. Wspieramy społeczeństwo obywatelskie.


Magdalena Nieckarz - Prezeska Fundacji Suwak.
Z wykształcenia jestem ekonomistką, techniczką obsługi ruchu turystycznego oraz rzemieślniczką artystyczną.
Ukończyłam XXI Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.
Mam troje dorosłych dzieci, a tym samym czas na działania społeczne.
Do wszystkiego podchodzę z wielkim zaangażowaniem i energią, którą zarażam wiele osób.
Marzę o tym, by KOBIETY miały połowę władzy i całą pensję.
Jestem wolontariuszką oraz członkinią Kongresu Kobiet, Koordynatorką Stowarzyszenia Równość i Nowoczesność.
Przeciwstawiam się wszelkim nierównością społecznym, dyskryminacji, przemocy - zarówno tej wobec ludzi jak i zwierząt.
Procedowałam za projektem ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Pasjonuję się malowaniem swoich obrazów na których wszystko jest takie jak sobie wymyślę.

 

  • -

Ewelina Paniec – Wiceprezeska Fundacji Suwak.
Z wykształcenia pedagożka, pracownica socjalna.
Prywatnie żona i szczęśliwa mama dwuletniej Poli. Rodzicielstwo otworzyło mi oczy na wiele spraw z którymi muszą borykać się kobiety decydujące się urodzić i wychować dziecko, dlatego też staram się wyjść im naprzeciw. Dążę do wyrównania szans kobiet i mężczyzn. Pasjonuję się tematyką polityki prorodzinnej i pomocy socjalnej. Chętnie angażuję się w różnego rodzaju akcje społeczne mające na celu poprawę życia oraz wyróżnieniu roli Kobiet w społeczeństwie. Dodatkowo jestem wieloletnią wolontariuszką działającą na rzecz dzieci. Wolny czas chętnie poświęcam rodzinie oraz podróżowaniu, które jest moim hobby.
 

  • -

Sławomira Marta Rogulska - Wiceprezeska Fundacji Suwak.
Na co dzień pracuję w firmie ubezpieczeniowej. W Fundacji Suwak zajmuję się m.in. działaniami na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji. Współpracuję z różnymi organizacjami kobiecymi m.in. z Feminoteką. Jestem wolontariuszką w Stowarzyszeniu Równość i Nowoczesność. W stowarzyszeniu działam na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na: pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną. Od kilku lat pasjonują mnie podróże po Azji, gdzie mogłam na własne oczy zobaczyć nierówności społeczne. Pragnę przyczynić się do działań mających na celu ich zmniejszenie. W wolnym czasie uwielbiam zajmować się pracami manualnymi „zrób to sam”.
 

  • -

Dane firmowe :

Adres: Dębinki 4b, 05-140 Serock

Tel: +48.512630591

E-mail: fundacjasuwak@gmail.com