Rotator zdjęć

Główna treść strony Nieruchomości gminne do sprzedaży

Nieruchomości gminne przeznaczone do Sprzedaży

Ogłoszenia o przetargach - TUTAJ

Poniżej zestawienie i opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ze względu na ich przeznaczenie w ww. planach:

 

ZABUDOWA USŁUG TURYSTYKI I/LUB ZABUDOWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ

       1. Serock

  • działka nr 20/4 w obrębie 10 w rejonie ul. Nasielskiej i ul. Modlińskiej
  • powierzchnia 3,5184 ha
  • nieruchomość niezabudowana
  • uregulowana w KW WA1L/00001877/8

Opis nieruchomości: położona w odległości ok. 70 m od drogi powiatowej, ul. Nasielskiej w Serocku w sąsiedztwie terenów leśnych, częściowo porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym.

lokalizacja na mapie

       2. Serock

  • działka nr 20/5 w obrębie 10 przy ul. Modlińskiej
  • powierzchnia 3,7142 ha
  • nieruchomość niezabudowana
  • uregulowana w KW WA1L/00001877/8

Nieruchomość położona jest w części na terenie zabudowy usług turystyki i/lub zabudowy rekreacji indywidualnej, w części na terenie zadrzewień i zakrzewień oraz lasów i zalesień.

Opis nieruchomości: położona w odległości ok. 70 m od drogi powiatowej, ul. Nasielskiej w Serocku w sąsiedztwie terenów leśnych, częściowo porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym.

lokalizacja na mapie

Kontakt ze sprzedającym:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21; 05-140 Serock
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju
II piętro – pokój nr 50 lub 52
tel. /22/ 782-88-28
e-mail: geodezja@serock.pl

Powrót do topu strony