Sołectwa

Menu rwd

Menu podstrona

Sołectwa, osiedle

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa oraz osiedla utworzone w drodze uchwał Rady Miejskiej. Na terenie gminy Serock znajduje się 28 sołectw oraz 1 osiedle.  Kliknij TUTAJ, aby przejść do podstrony do podstrony z wykazem sołtysów i rad sołeckich.