Rotator zdjęć

Główna treść strony 2015

Listy dla Ziemi - akcja edukacyjna

14 kwietnia 2015 roku, wystartowała trzecia edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Listy dla Ziemi. Organizatorem akcji jest Fundacja Ekologiczna ARKA, a włącza się w nią wiele gmin, z terenu całej Polski, w tym Miasto i Gmina Serock. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 250 samorządów, ponad 3 tysiące szkół i przedszkoli i prawie 300 tysięcy dzieci i młodzieży. Do końca kwietnia uczniowie w całej Polsce będą pisali listy dla Ziemi. Temat przewodni to ograniczenie ilości odpadów oraz ekokonsumpcja, a zatem kwestie bardzo istotne dla przyszłości naszej planety. Dzieci i młodzież najpierw wezmą udział w lekcjach tematycznych, a następnie w formie listów dla Ziemi przedstawią swoje pomysły na to, jakie działania może podjąć każdy z nas na etapie zakupów i konsumpcji, by zmniejszyć ilość śmieci trafiających na wysypiska i do zakładów przetwarzających butelki, puszki czy makulaturę.

W naszej gminie do akcji włączyły się wszystkie placówki oświatowe. Spośród najciekawszych listów, które zostaną wybrane przez nauczycieli szkół i przedszkoli, a następnie dostarczone do 8 maja 2015 roku do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wybrane zostaną komisyjnie najpiękniejsze „Listy dla Ziemi” w kategoriach: przedszkole, szkoły podstawowe klasy 0-3 oraz 4-6, a także w kategorii gimnazjum. Autorzy najciekawszych listów zostaną nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Dodatkowo z każdej szkoły najładniejszy list zostanie przesłany do Fundacji ARKA, gdzie spośród nadesłanych listów jurorzy wybiorą 100 listów, z całej Polski, które wezmą udział w konkursie internetowym prowadzonym na Facebooku.

Akcja „Listy dla Ziemi” organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie bądź jednorazowy” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska, a Partnerem Merytorycznym jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  • -

wstecz