Ekologiczne systemy grzewcze

Menu rwd

Dotacja do wymiany użytkowanych źródeł ciepła

Poniżej przedstawiamy procedurę uzyskania dofinansowania do wymiany użytkowanych źródeł ciepła:

Osoby, które chciałyby skorzystać z dotacji do wymiany kotła, muszą pamiętać, że w pierwszej kolejności, jeszcze przed zakupem nowego kotła muszą złożyć wypełniony: WNIOSEK O DOTACJĘ DO WYMIANY KOTŁA

Po złożeniu wniosku odbywają się oględziny starego kotła, następnie wniosek jest rozpatrywany przez specjalnie powołany zespół ds. rozpatrywania wniosków. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z wnioskodawcą podpisywana jest umowa o dofinansowanie. Dopiero po podpisaniu umowy można zakupić i zamontować kocioł. Po zamontowaniu kotła i jego pierwszym uruchomieniu, należy złożyć wniosek o wypłatę dotacji. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie oględzin przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, których celem jest stwierdzenie wymiany kotła węglowego na system grzewczy zadeklarowany przez Wnioskodawcę oraz stwierdzenie stałej likwidacji dotychczasowego kotła. Dotacja wypłacana jest dopiero po stwierdzeniu wymiany kotła.

Wysokość dotacji, o jaką mogą ubiegać się podmioty

  1. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w przypadku wymiany pieca kotła węglowego na kocioł opalany gazem, olejem, energią elektryczną, paliwem stałym, pompą ciepła wysokość dotacji celowej wynosi 4 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.
  2. Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w przypadku wymiany pieca kotła węglowego na kocioł opalany gazem, olejem, energią elektryczną, paliwem stałym, pompą ciepła wysokość dotacji celowej wynosi 3 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.
  3. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania wysokość dotacji celowej wynosi 10 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- osobiście - w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
- telefonicznie - 22 782 88 40
- e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Miasto i Gmina Serock od 2014 roku walczy z problemem niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednym z najważniejszych działań jest prowadzona od 2014 roku akcja dofinansowania z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na piece ekologiczne. Z gminnego dofinansowania do wymiany kotłów skorzystało już:

w 2014 roku: 2 wnioski od mieszkańców (rozpatrzone pozytywnie)

w 2015 roku: 20 wniosków od mieszkańców (rozpatrzone pozytywnie)

w 2016 roku: 30 wniosków mieszkańców (rozpatrzone pozytywnie)

w 2017 roku: 27 wniosków od mieszkańców (rozpatrzone pozytywnie)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w 2017 roku Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock”. W zadaniu tym, aż 41 mieszkańców otrzymało dofinansowanie do wymiany kotła.

w 2018 roku: 42 wnioski od mieszkańców (rozpatrzone pozytywnie)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa