Rotator zdjęć

Główna treść strony Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania KKWR

  • -

Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania KKWR

Ośrodek
Ośrodek położony jest  w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim, 40 km od Warszawy.
Wspaniały mikroklimat i piękna lokalizacja to gwarancja pełnego relaksu dla dzieci i młodzieży. Atrakcyjne uwarunkowania turystyczno-wypoczynkowe, nieskażone środowisko naturalne, ciekawe szlaki turystyczne i dobrej klasy zabytki.
Nasza baza lokalowa to budynek główny, domki pobytu całorocznego z węzłem sanitarnym  i domki pobytu letniego(ilość miejsc 90).Do dyspozycji naszych klientów są sale szkoleniowe na 100 osób i małe sale na 35 osób, wyposażone w nowoczesny sprzęt konferencyjny, nagłośnienie, zestaw video.
Prowadzimy całoroczną działalność dydaktyczną, opiekuńczą i terapeutyczną. Organizujemy pracę własnego środowiskowego ogniska wychowawczego, a także:
Zielone szkoły
turnusy profilaktyczno-wychowawcze
pobyty weekendowe, wycieczkowe
warsztaty promujące zdrowy styl życia
kolonie letnie, zimowiska, biwaki
turnieje sportowe, spotkania i zabawy integracyjne dla dzieci
działalność metodyczna szkolenia dla wychowawców pracujących w ogniskach
 
Atuty naszego Centrum to:
• 15 letnie doświadczenie w organizowaniu zimowisk i kolonii (także z programem terapeutycznym),
• odpowiednia baza lokalowa,
• atrakcyjny program,
• bezpośrednie dojście do Zalewu,
• malownicza i ciekawa okolica zakola Narwi i Zalewu Zegrzyńskiego,
• gwarancja bezpiecznego udanego wypoczynku
 
Posiadamy:
• domki pobytu całorocznego z prysznicami i toaletami.
• domki pobytu letniego.• boisko sportowe.
• plac zabaw.
• wydzielone miejsca na ognisko.
• salę audio-wizualną.
• salę komputerową z dostępem do Internetu.
• siłownię.
• stołówkę.
• strzeżony parking.
• wypożyczmy rowery.
• w pobliżu strzeżona plaża.
• możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego

Środowiskowy Dom Samopomocy

Przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną, mających trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej a zwłaszcza wiążących się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem wymagających wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb i postępowania rehabilitacyjnego.
 
Oferujemy 30 miejsc dla osób z terenu powiatu legionowskiego
Zajęcia odbywają się w godz 8.00-16.00
 
Sekcje:
kulinarna,
artystyczna,
plastyczna,
muzyczna,
gospodarstwa domowego,
dla majsterkowiczów
 
Zajęcia prowadzone się przez profesjonalną kadrę, w skład której wchodzą:
psycholog,
terapeuci,
rehabilitant,
pracownik socjalny.
 
Nasze cele:
- Rehabilitacja osobista i społeczna uczestników w różnych sferach funkcjonowania zmierzająca głównie do poprawy zaradności i samodzielności życiowej;
- Integracja uczestników ośrodka oparta na wzajemnym zaufaniu;
- Budowanie w świadomości osoby niepełnosprawnej realnego wizerunku siebie;
- Przełamywanie schematów postrzegania osób niepełnosprawnych jako wiecznych dzieci.
 
ŚDS w Serocku swoje cele realizuje m.in. poprzez:
utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników
rozwój umiejętności społecznych interpersonalnych (kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury)
poprawa sprawności funkcjonowania w życiu codziennym (trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych)
rozwijanie zdolności i zainteresowań
zapoznawanie się z różnymi technikami plastycznymi
przyuczanie do wykonywania prostych prac z zakresu gospodarstwa domowego
ochrona praw i interesów uczestników
poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie dla opiekunów
trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych)
pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w wykupieniu leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia)
terapia ruchowa (zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja)
inne formy postępowania tj. prowadzenie terapii zajęciowej.

Środowiskowe Ognisko Wychowaczne i Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego są niepublicznymi Placówkami wsparcia dziennego.
 
 
Środowiskowe Ognisko Wychowaczne i Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego są niepublicznymi Placówkami wsparcia dziennego. Mieszczą się na terenie Inegracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku przy ulicy Wyzwolenia 31. Placówki wsparcia dziennego działają w najbliższym środowisku lokalnym dziecka. Zapewniają dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych.
 
Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00.
 
Prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą o charakterze profilaktyczno -resocjalizacyjnym i  są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.
Głównym celem naszych zajęć jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, przygotowanie do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, z  poczuciem własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów.
 
 Placówki realizują swój cel poprzez następujące zadania:
• pomoc w pokonywaniu trudności w nauce,
• opiekę i wychowanie,
• zapobieganie "nudzie"czyli tworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie mogliby się czuć bezpiecznie respektując ważne normy współżycia społecznego, organizację czasu wolnego,
• rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
• kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
• uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
• wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,
• zwiększenie umiejętności związanych z dbaniem o własny rozwój i zaspokojenie swoich potrzeb,
• poradnictwo życiowe i rodzinne dla wychowanków i rodziców,
• dożywianie dzieci.

W Placówkach oferowane są zajęcia:
• plastyczno-techniczne,
• komputerowe,
• rekreacyjno- sportowe,
• teatralne,
• spotkania ze sztuką (książka, film),
• kulinarne,
• tematyczne (zgodnie z przypadającymi świętami w kalendarzu),
• organizowanie imprez okolicznościowych,

Ponadto zajęcia specjalistyczne: redukacyjne, pedagogiczno- psychologiczne.
Do dyspozycji mamy plac zabaw, nowoczesne boisko, siłownię, pracownię komputerową oraz stołówkę.
Pobyt w Placówkach jest dobrowolny i bezpłatny, jedynym warunkiem jest złożenie karty zgłoszenia.

Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania
 
Dyrektor
mgr Marzena Litwinek
Adres:
ul. Wyzwolenia 31
05-140 SEROCK
e-mail: kkwrserock@wp.pl
Telefon: (22) 782 68 43
Faks: (22) 782 68 43

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
 
Prezes
mgr Ewa Majka-Janiak  
Adres:
ul. Wyzwolenia 31
05-140 SEROCK
e-mail: ewaeljot@wp.pl
Telefon: (22) 782 68 43
Faks: (22) 782 68 43

Skład Zarządu Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego
 
Wiesław Kołak - Przewodniczący
Jarosław Utrat - Milecki  - Wiceprzewodniczący
Henryk Zabrocki -  Wiceprzewodniczący
Barbara Głowacka - Sekretarz
Marzena Litwinek - Skarbnik
Monika Jagodzińska - Członek