Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie "Żołnierze Mazowsza"

  • -

Stowarzyszenie "Żołnierze Mazowsza"

Z inicjatywy mieszkańców naszej gminy w 2013 roku powstało Stowarzyszenie „Żołnierze Mazowsza”. Celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji historycznych formacji wojskowych, które w okresie XVIII, XIX i XX wieku pełniły służbę w garnizonach północnego Mazowsza. Stowarzyszenie prowadzi działalność badawczą, edukacyjną, kulturalno – oświatową i rekreacyjną mającą na celu promowanie i kultywowanie wśród społeczeństwa, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, historii i postaw patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii formacji wojskowych.
W ramach stowarzyszenia powoływane są Grupy Rekonstrukcyjno-Historyczne (GRH), które zajmują się gromadzeniem materiałów historycznych, odtwarzaniem umundurowania i uzbrojenia, zapoznają się z musztrą i ceremoniałem wojskowym. Grupa uczestniczy w inscenizacjach i rekonstrukcjach historycznych prowadzi działalność edukacyjną i promuje naszą Gminę w kraju i zagranicą.
Obecnie stowarzyszenie powołało GRH 8 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Pułk obejmuje sekcję woltyżerów, grenadierów, fizylierów i saperów. Do pułku może wstąpić każdy, niezależnie od wieku i płci. Rekonstrukcje z okresu wojen napoleońskich są szczególnie interesujące, ponieważ w inscenizacjach bitew używa się oryginalnej broni czarnoprochowej. Okres ten charakteryzował się unikalnym barwnym umundurowaniem oraz wieloma chlubnymi wyczynami żołnierza polskiego. Wielką dumą pułku są nasze panie, które uczestniczą z nami w rekonstrukcjach. Szczegółowe informację o czynach pułku można znaleźć na facebooku www.facebook.com/8pp.ksiestwa.
Stowarzyszenie zamierza utworzyć GRH, która będzie kultywowała tradycję pułku piechoty z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II Rzeczypospolitej. Obecnie prowadzone są działania umożliwiające pozyskanie umundurowania, broni i wyposażenia.
Żołnierzem Napoleona może zostać każdy, bronić ojczyzny przed nawałą bolszewicką również, dlatego serdecznie zapraszamy do zabawy historią. Każdy może być członkiem naszego stowarzyszenia.
Prezes Krzysztof Falkowski tel. 501-501-743

 

  • -