Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.) zwołuję XXXII uroczystą  Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 29 kwietnia 2017r.   w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35.

Początek obrad o godz. 10.00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3.  Wystąpienia zaproszonych gości.
  4. Prezentacja filmu – 600 lat historii Serocka.
  5.  „Św. Wojciech – patron i obrońca Królestwa Polskiego. Historia i wizja początków państwa”- prelekcja dr historii Magdaleny Pielas- Witkowskiej.
  6. Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Balatonalmádi a gminą Miasto i Gmina Serock.
  7. Wręczenie medali „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Borkowski

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.