Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Treść strony

Deklaracja

Wszystkich Mieszkańców oraz Właścicieli nieruchomości na, których znajdują sie domki letniskowe, którzy mają pytania o to jak wypełnić deklaracje zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wzorami.

Sytuacja nr 1
Adam Kowalski ma żonę i dwójkę dzieci, wszyscy mieszkają razem. Rodzina Pana Kowalskiego zdecydowała, że będzie segregować śmieci. W tym przypadku miesięczna opłata od osoby wynosi 10 zł. Ta kwota pomnożona przez czterech członków rodziny Państwa Kowalskich da iloczyn 40 zł. W związku z tym Pan Adam w deklaracji w polu nr 46 zaznaczył opcję – selektywny, w polu nr 47 wpisał kwotę 10 zł., w polu nr 48 – 4 osoby, a w polu nr 49 – 40 zł.

Sytuacja nr 2
Czteroosobowa rodzina Pana Adama Kowalskiego nie będzie segregować śmieci. W związku z tym miesięcznie zapłacą dwa razy więcej od rodziny Państwa Kowalskich opisanej w sytuacji 1. Pan Kowalski w deklaracji zaznaczył i wpisał następujące dane:
w polu nr 46 zaznaczył opcję – nieselektywny (zmieszany), w polu nr 47 wpisał kwotę 20 zł., w polu nr 48 – 4 osoby, a w polu nr 49– 80 zł.

Sytuacja nr 3
Rodzina Pana Jana Nowaka jest rodziną, która posiada na terenie gminy Serock nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Rada Miejska w Serocku ustaliła roczną ryczałtową opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach. Wysokość opłaty jest uzależniona od sposobu postępowania z odpadami tj. od tego czy właściciele nieruchomości będą segregować odpady, czy nie. Nie jest natomiast uzależniona od ilości osób przebywających na nieruchomości oraz od czasu przebywania na nieruchomości.

Rodzina Pana Jana Nowaka zdecydowała, że będzie segregować śmieci. Zatem w składanej deklaracji w pozycji 46 wpisuje kwotę opłaty ryczałtowej 120 zł, a następnie w sytuacji posiadania 1 domku letniskowego na działce w pozycji 48 zaznacza 1, a w pozycji 49 powtarza kwotę 120 zł.

Sytuacja nr 4
Rodzina Pana Jana Nowaka jest rodziną, która posiada na terenie gminy Serock nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Rodzina Pana Jana Nowaka zdecydowała, że nie będzie segregować śmieci. Zatem w składanej deklaracji w pozycji 47 wpisuje kwotę opłaty ryczałtowej 240 zł, a następnie w sytuacji posiadania 1 domku letniskowego na działce w pozycji 48 zaznacza 1, a w pozycji 49 powtarza kwotę 240 zł.

Harmonogramy

Harmonogram odbioru odpadów od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w okresie od 01.01.2015r.-31.12.2016r. obsługą systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Serock zajmować się będzie firma: BŁYSK – BIS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki. Jednocześnie informujemy, że nie zmienią się zasady odbioru odpadów, tj. odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) z zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywał 1 raz na dwa tygodnie, odpady segregowane odbierane będą 1 raz w miesiącu. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) będzie się odbywał 2 razy w tygodniu. Odbiór odpadów segregowanych będzie się odbywał nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. Ponadto w ramach systemu będzie można oddawać odpady ulegające biodegradacji (5 razy w roku wg harmonogramu), zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i odpady wielkogabarytowe ( 2 razy w roku wg harmonogramu).

UWAGA: Harmonogram odbioru odpadów został podzielony na poszczególne miejscowości.

W związku z tym, iż odbiór odpadów będzie się odbywał 1 raz na dwa tygodnie, schemat odbioru odpadów jest następujący:

1. tydzień :

poniedziałek – Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś, wspólnoty

środa – Izbica, Jachranka, Skubianka

czwartek- Serock- I cz. , Jadwisin, wspólnoty

piątek- Serock – II cz.

Serock –I cz. obejmuje ulice: Asnyka, Batogowskiego, Brukowa, Cicha, Czeska,Centkiewicza,Farna, Hubickiego, Konopnickiej, Kościuszki, Koszykowa, Krasińskiego,Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Niemena, Niska, Norwida, Orla, Orzeszkowej, Piaskowa, Poniatowskiego, Prosta, Radzymińska, Reja, Retmańska,Rubinowa,Reymonta, Rybaki, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Stokrotki, Szczygielskiego, Św. Barbary, Tony Halika, Warszawska, Wąska, Włoska, Wolskiego, Wyzwolenia, Zdrojowa, Żeromskiego, 11-tego Listopada

Serock –II cz. obejmuje ulice: Bajkowa, Błękitna, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Daliowa, Dłużewskich, Głowackiego, Jabłoniowa, Jasiobędzkiego, Jaśminowa, Jorkuna, Krótka, Kuligowskiego, Kwiatowa, Leśna, Łokietka, Miła, Moczydło, Nasielska, Nodzykowskiego, Ogrodowa, Picassa, Pobyłkowska, Oleńki, Pod Lasem, Pogodna, Pułtuska, Podleśna,Polna, Prusa, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Storczykowa, Szaniawskiego, Tchorka, Traugutta, 3-ego Maja, Kazimierza Wielkiego, Zacisze, Zielona, Zaokopowa, Zakroczymska, Żytnia

2. tydzień:

poniedziałek – Gąsiorowo, Łacha, Wierzbica, wspólnoty

wtorek – Dębinki, Karolino, Marynino

środa – Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Szadki, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe

czwartek- Borowa Góra, Dosin, Stasi las, wspólnoty

piątek- Bolesławowo, Dębe, Guty, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów. Harmonogram odbioru odpadów na lata 2015-2016 można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock www.serock.pl oraz Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serock www.mgzgk,serock.pl. Ponadto harmonogramy będą dostępne u sołtysów poszczególnych miejscowości, sklepach i tablicach ogłoszeń.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pok. nr 6, tel. 22 782 75 73.

 

Copyright 2009-2016 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.