Rotator zdjęć

Główna treść strony Deklaracja i harmonogramy

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów, dla poszczególnych miejscowości, które obowiązywać będą w I połowie 2020 roku.

Odbiory odpadów realizowane będą w takim samym porządku jak w 2019 roku – w dni tygodnia przypisane do konkretnych miejscowości. Wyjątek stanowić będą dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Odbiory odpadów przypadające na te dni realizowane będą w soboty poprzedzające lub następujące po dniu świątecznym.

W 2020 r. zwiększona zostaje częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych. Odpady te będą odbierane od kwietnia do listopada co dwa tygodnie.

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl. Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie.

Udostępniliśmy dla Państwa (od 2 stycznia 2020 r.)  darmową aplikację mobilną na telefon. Dzięki aplikacji będą Państwo na bieżąco z terminami odbiorów odpadów oraz z terminami płatności za odbiór odpadów komunalnych. Mogą Państwo ustawić dzięki aplikacji powiadomienia przypominające o odbiorze lub o zbliżającym się terminie płatności. Serdecznie zapraszamy do pobrania aplikacji. Informacja o aplikacji TUTAJ.

Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych.

Deklaracje

Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji śmieciowych, które:

  • nowi właściciele nieruchomości lub
  • uprawnieni właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z „ulgi na kompostowanie” lub
  • właściciele nieruchomości chcący dokonać zmiany danych w złożonych deklaracjach lub
  • właściciele nieruchomości chcący dokonać korekty złożonych przez siebie deklaracji

mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

DO-1 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
DO-2 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.