Aktualności 2018

Menu rwd

Awans zawodowy nauczycieli

9 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

Do 30 czerwca 2018r. czterech nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Serock złożyło wnioski o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego, po odbyciu stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy i otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, od dyrektora szkoły, w której odbywali staż.

Podczas egzaminu nauczyciele:

prezentowali swój dorobek zawodowy oraz odpowiadali na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego z czym wiąże się stabilizacja zatrudnienia w zawodzie nauczyciela, wzrost wynagrodzenia oraz możliwości sprawowania funkcji kierowniczych w szkołach.

Od 1 września 2018r. zmieniają się przepisy dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli min. Odbyty staż kończył się będzie oceną pracy nauczyciela oraz postępowaniem awansowym według nowych przepisów.   

A.Melion

Dyrektor ZOSiP

wstecz

Powrót do topu strony