Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie Nasza Borówka

  • -

W kwietniu 2012 z inicjatywy mieszkańców  wsi Borowa Góra powstało Stowarzyszenie Nasza Borówka z siedzibą w Borowej Górze, ulica Lipowa 7, kod 05-140 Serock. Stowarzyszenie ma na celu wspomaganie aktywności społecznej mieszkańców Borowej Góry, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o Wsi i jej mieszkańcach  Podstawową formą działania stowarzyszenia są spotkania integracyjne  dorosłych i dzieci.  Szczegółowe cele i sposoby działania zostały wymienione w Statucie Stowarzyszenia  Nasza Borówka.
Prezesem Stowarzyszenia jest Tadeusz Skośkiewicz. W skład Zarządu wchodzą ponadto: Joanna Gregorczyk – wiceprezes, Monika Kowalska, Beata Skośkiewicz, Jan Stachel i Stanisława Wroniak

Prezes - Tadeusz Skośkiewicz - tel. 692 449 402
Wiceprezes - Joanna Gregorczyk - tel. 889 433 788