Stowarzyszenie Jachranka

Menu rwd

Z inicjatywy mieszkańców „Wspólnoty Mieszkaniowej” oraz grupy kilku osób zainteresowanych promocją Jachranki i gminy Serock powstało stowarzyszenie zrzeszające osoby, których celem jest poprawa warunków życia, dbanie o rozwój miejscowości i okolic.
Członkowie stowarzyszenia stawiają sobie za cel działanie na rzecz lokalnego środowiska, pomoc rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym w środowisku wiejskim, pomoc rodzinom borykającym się z problemem alkoholizmu, pomoc w podejmowaniu inicjatyw społecznych przez mieszkańców „Wspólnoty Mieszkaniowej” i najbliższego otoczenia. a wszystko to po to, aby zaistniała społeczność, w której ludzie  wspierają się nawzajem w sytuacjach problemowych. Stowarzyszenie postawiło sobie za zadanie m.in. tworzene dobrych praktyk społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej wśród dzieci i młodziezy, pomoc dzieciom zagrożonym demoralizacją oraz zapobieganie patologiom społecznym.

Zarząd Stowarzyszenia:

Elżbieta Kurowska-Żydak prezes stowarzyszenia
Małgorzata Zając - wiceprezes
Kazimierz Kalinowski sekretarz
Alicja Wójcik skarbnik
Andrzej Żydak członek zarządu
Janusz Chabros członek zarządu

kontakt:

Jachranka 75H/40
05-140 Serock